Kvizi

Preizkusi svoje znanje! Nekatere lekcije so opremljene s kvizi. Reši jih in po e-pošti prejmi potrdilo o kakovosti svojega znanja!

Ko nekaj ni narejeno, pa bi moralo biti ...

Odgovornost

Preveri svoje znanje

47

Preveri svoje znanje o odgovornosti!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 6 od 9-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 9

1. Katere so tri ravni odgovornosti?

2 / 9

2. Kako razumeti odgovornost na osebni ravni? 

3 / 9

3. V čem se razlikuje odgovornost otrok in odraslih? 

4 / 9

4. Kako na posameznikovo odgovornost vplivajo njegovi talenti, pridobljeno znanje in veščine? 

5 / 9

5. Kakšen je odnos med odgovornostjo in svobodo? 

6 / 9

6. Za kakšnega človeka rečemo, da je neodgovoren? 

7 / 9

7. Kakšen je najboljši način za razvijanje odgovornosti? 

8 / 9

8. V čem se družbena odgovornost podjetja razlikuje od osebne odgovornosti? 

9 / 9

9. To, da smo lahko za nekaj kazensko odgovorni, pomeni, da 

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 6 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

0%

Na lekcijo
Ko ni več apatije

Družbena participacija

Preveri svoje znanje

7

Preveri svoje znanje o družbeni participaciji!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Družbeno participacijo bi lahko opredelili kot: 

2 / 8

2. Pasivno participiramo takrat, ko na nekem dogodku: 

3 / 8

3. Družbena participacija od nas zahteva prizadevanje za: 

4 / 8

4. Udeležba na protestih, bojkot in pisanje grafitov lahko uvrstimo med: 

5 / 8

5. Primer spodbujanja družbene participacije je participativni proračun v določeni občini. Pri tem gre za to, da: 

6 / 8

6. Družbena participacija se včasih zdi nemogoča, saj gre za boj malih (posamezniki) z velikimi (institucije). Kljub temu lahko participacijo izboljšamo s tem, da prepoznamo trenutno stanje ter se poskušamo premakniti v smeri: 

7 / 8

7. Glede na stopnje participacije, kot jih je opredelila Sherry Arnstein, lahko o pravi participaciji govorimo na sledečih treh stopnjah: 

8 / 8

8. Katerega izmed spodnjih nasvetov velja upoštevati, ko se trudimo za aktivno družbeno participacijo? 

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

0%

Na lekcijo
Kaj je in zakaj jo imamo?

Država

Preveri svoje znanje

9

Preveri svoje znanje o državi!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Moderna država je:

2 / 8

2. Trije osnovni pogoji za obstoj moderne države so:

3 / 8

3. Najpomembnejši razlogi za povezovanje prebivalstva v državne skupnosti so:

4 / 8

4. Moderna država ima svojo avtoriteto in oblast nad tistim ozemljem, kjer jo izvaja...

5 / 8

5. Za državno oblast v moderni državi velja, da je ta:

6 / 8

6. Za pravno državo velja, da temelji na načelu...

7 / 8

7. Lastnost moderne države kot politične skupnosti je tudi njena suverenost. To pomeni, da je država neodvisna od:

8 / 8

8. Za Republiko Slovenijo lahko rečemo, da je postala moderna država v pravem pomenu besede leta: 

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

0%

Na lekcijo
Prvi miselnih poskus oblikovanja idealne države

Platonova Država

Preveri svoje znanje

23

Preveri svoje znanje o Platonovi Državi!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 6 od 10-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 10

1. Zakaj Platon nasprotuje zasebni lastnini vladarjev?

2 / 10

2. Kakšen pomen Platon pripisuje vzgoji državljanov?

3 / 10

3. Glavna vrednota idealne države je:

4 / 10

4. Po Platonovem prepričanju je najboljša oblika oblasti:

5 / 10

5. Zakaj naj bi po Platonovem prepričanju idealni državi vladali filozofi?

6 / 10

6. Zakaj po Platonovem prepričanju nastane država?

7 / 10

7. Kateri so trije stanovi, ki sestavljajo državo?

8 / 10

8. Po Platonovem prepričanju so glavni problemi demokracije:

9 / 10

9. Zakaj je pravičnost boljša, kot krivičnost?

10 / 10

10. Na kakšen način je mogoče uresničiti idealno državo?

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 6 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

0%

Na lekcijo
Nevarnost za demokracijo in hkrati njen neizbežni del?

Populizem

Preveri svoje znanje

299

Preveri svoje znanje o populizmu!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 vprašanj, lahko ob zaključku lahko prejmeš potrdilo.

1 / 7

1. Kaj pomeni populizem in koga označujemo za populista?

2 / 7

2. Zakaj je demokracija posebej podvržena nevarnosti populizma?

3 / 7

3. V kakšnem odnosu sta populizem in elite?

4 / 7

4. Za kaj si prizadeva »desni« populizem?

5 / 7

5. Za kaj si prizadeva »levi« populizem?

6 / 7

6. Skupna značilnost tako »levega« kot »desnega« populizma je:

7 / 7

7. Odnos med populizmom in demokracijo bi lahko opisali kot:

Ti je šlo dobro?

Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?

Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

0%

Na lekcijo