Kvizi

Preizkusi svoje znanje! Nekatere lekcije so opremljene s kvizi. Reši jih in po e-pošti prejmi potrdilo o kakovosti svojega znanja!

Ko nekaj ni narejeno, pa bi moralo biti ...

Odgovornost

Preveri svoje znanje

338

Preveri svoje znanje o odgovornosti!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 6 od 9-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 9

1. Katere so tri ravni odgovornosti?

2 / 9

2. Kako razumeti odgovornost na osebni ravni? 

3 / 9

3. V čem se razlikuje odgovornost otrok in odraslih? 

4 / 9

4. Kako na posameznikovo odgovornost vplivajo njegovi talenti, pridobljeno znanje in veščine? 

5 / 9

5. Kakšen je odnos med odgovornostjo in svobodo? 

6 / 9

6. Za kakšnega človeka rečemo, da je neodgovoren? 

7 / 9

7. Kakšen je najboljši način za razvijanje odgovornosti? 

8 / 9

8. V čem se družbena odgovornost podjetja razlikuje od osebne odgovornosti? 

9 / 9

9. To, da smo lahko za nekaj kazensko odgovorni, pomeni, da 

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 6 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Ko ni več apatije

Družbena participacija

Preveri svoje znanje

219

Preveri svoje znanje o družbeni participaciji!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Družbeno participacijo bi lahko opredelili kot: 

2 / 8

2. Pasivno participiramo takrat, ko na nekem dogodku: 

3 / 8

3. Družbena participacija od nas zahteva prizadevanje za: 

4 / 8

4. Udeležba na protestih, bojkot in pisanje grafitov lahko uvrstimo med: 

5 / 8

5. Primer spodbujanja družbene participacije je participativni proračun v določeni občini. Pri tem gre za to, da: 

6 / 8

6. Družbena participacija se včasih zdi nemogoča, saj gre za boj malih (posamezniki) z velikimi (institucije). Kljub temu lahko participacijo izboljšamo s tem, da prepoznamo trenutno stanje ter se poskušamo premakniti v smeri: 

7 / 8

7. Glede na stopnje participacije, kot jih je opredelila Sherry Arnstein, lahko o pravi participaciji govorimo na sledečih treh stopnjah: 

8 / 8

8. Katerega izmed spodnjih nasvetov velja upoštevati, ko se trudimo za aktivno družbeno participacijo? 

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Kaj je in zakaj jo imamo?

Država

Preveri svoje znanje

253

Preveri svoje znanje o državi!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Moderna država je:

2 / 8

2. Trije osnovni pogoji za obstoj moderne države so:

3 / 8

3. Najpomembnejši razlogi za povezovanje prebivalstva v državne skupnosti so:

4 / 8

4. Moderna država ima svojo avtoriteto in oblast nad tistim ozemljem, kjer jo izvaja...

5 / 8

5. Za državno oblast v moderni državi velja, da je ta:

6 / 8

6. Za pravno državo velja, da temelji na načelu...

7 / 8

7. Lastnost moderne države kot politične skupnosti je tudi njena suverenost. To pomeni, da je država neodvisna od:

8 / 8

8. Za Republiko Slovenijo lahko rečemo, da je postala moderna država v pravem pomenu besede leta: 

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Prvi miselnih poskus oblikovanja idealne države

Platonova Država

Preveri svoje znanje

32

Preveri svoje znanje o Platonovi Državi!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 6 od 10-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 10

1. Zakaj Platon nasprotuje zasebni lastnini vladarjev?

2 / 10

2. Kakšen pomen Platon pripisuje vzgoji državljanov?

3 / 10

3. Glavna vrednota idealne države je:

4 / 10

4. Po Platonovem prepričanju je najboljša oblika oblasti:

5 / 10

5. Zakaj naj bi po Platonovem prepričanju idealni državi vladali filozofi?

6 / 10

6. Zakaj po Platonovem prepričanju nastane država?

7 / 10

7. Kateri so trije stanovi, ki sestavljajo državo?

8 / 10

8. Po Platonovem prepričanju so glavni problemi demokracije:

9 / 10

9. Zakaj je pravičnost boljša, kot krivičnost?

10 / 10

10. Na kakšen način je mogoče uresničiti idealno državo?

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 6 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo

Neposredna in predstavniška demokracija

Preveri svoje znanje

204

Preveri svoje znanje o različnih oblikah demokratičnega odločanja!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 6 od 9-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 9

1. Če ljudstvo samostojno, brez predstavnikov, sprejema vse temeljne odločitve, govorimo o:

2 / 9

2. Prevladujoč model demokracije danes je:

3 / 9

3. Ljudsko glasovanje oziroma referendum je primer:

4 / 9

4. Zakaj se je skozi zgodovino bolj uveljavila predstavniška demokracija?

5 / 9

5. Katera država je najbolj znana po neposredni demokraciji?

6 / 9

6. Pomembnemu referendumu rečemo tudi plebiscit. V Sloveniji smo že imeli plebiscite o:

7 / 9

7. Participativni proračun je primer:

8 / 9

8. Za predstavniško demokracijo je značilno, da:

9 / 9

9. Slovenski parlament je:

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Kako določiti, kdo bo sedel v državnem zboru?

Volilni sistemi

Preveri svoje znanje

176

Preveri svoje znanje o volilnih sistemih!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Katera vrsta volilnega sistema v sodobnih demokratičnih družbah NI prisotna?

2 / 8

2. Volilni sistem absolutne večine je tisti, v katerem:

3 / 8

3. V Sloveniji po večinskem volilnem sistemu, pri katerem mora izvoljeni kandidat prejeti več kot polovico vseh glasov volivcev, potekajo:

4 / 8

4. Proporcionalni (sorazmernostni) volilni sistem pomeni, da:

5 / 8

5. Poslance Državnega zbora volivci v Republiki Sloveniji izvolimo na podlagi:

6 / 8

6. V Republiki Sloveniji se v Državni zbor uvrstijo stranke, ki na volitvah dosežejo vsaj:

7 / 8

7. V večini demokratičnih držav je danes pri volitvah v parlament najbolj zastopan:

8 / 8

8. Razlog za najpogostejšo zastopanost proporcionalnega (sorazmernostnega) volilnega sistema v demokratičnih družbah je:

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Zakonodajna, izvršilna in sodna

Tri veje oblasti

Preveri svoje znanje

249

Preveri svoje znanje o treh vejah oblasti!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Prve zamisli o tem, da bi se oblast delila in da ne bi bila le v rokah zgolj ene osebe, se je porodila:

2 / 8

2. Tri osnovne veje oblasti v modernih demokratičnih družbah so:

3 / 8

3. Namen delitve oblasti na tri osnovne veje je:

4 / 8

4. Zakonodajna veja oblasti je tista, ki:

5 / 8

5. Izvršilna veja oblasti v Republiki Sloveniji je:

6 / 8

6. Sodna veja oblasti je tista, ki:

7 / 8

7. V večini modernih demokratičnih evropskih držav je najmočnejša politična figura v izvršilni oblasti:

8 / 8

8. Neformalno je v demokratičnih državah pogosto govora še o četrti veji oblasti, v katero uvrščamo:

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Kako se Gašper, Miha in Janez dogovorijo, koliko bo kdo plačan, in koliko od tega dobi država?

Socialni dialog

Preveri svoje znanje

198

Preveri svoje znanje o socialnem dialogu!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Socialni dialog poteka med:

2 / 8

2. Socialni mir je stanje, ...

3 / 8

3. Kolektivna pogodba je:

4 / 8

4. Na konkurenčnost delodajalcev vpliva predvsem:

5 / 8

5. V interesu delojemalcev (zaposlenih) je tudi uspešnost podjetja, saj:

6 / 8

6. Socialni dialog na ravni podjetja poteka med:

7 / 8

7. Socialni sporazum nastopi, ko:

8 / 8

8. Socialni dialog poskuša doseči ravnotežje med interesi:

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Združimo se in spremenimo svet na bolje!

Civilna družba

Preveri svoje znanje

211

Preveri svoje znanje o civilni družbi!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 od 8-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 8

1. Katere od naštetih pravnih oblik ne uvrščamo med tiste, pod katerimi deluje civilna družba?

2 / 8

2. Za društva, zavode in fundacije uporabljamo tudi sledeče poimenovanje:

3 / 8

3. Med naštetimi organizacijami je le ena takšna, v katero se ni možno včlaniti in je ne upravljajo člani, ampak njeni ustanovitelji. Katera je to?

4 / 8

4. Za katerega od spodnjih primerov lahko rečemo, da organizacija nudi storitve svojim uporabnikom:

5 / 8

5. Za civilnodružbeno organizacijo rečemo, da je formalizirana, ko:

6 / 8

6. Za civilnodružbeno organizacijo rečemo, da je neprofitna, ko ...

7 / 8

7. Za civilnodružbeno organizacijo rečemo, da je zasebna, ko:

8 / 8

8. Civilna družba se lahko financira:

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Nevarnost za demokracijo in hkrati njen neizbežni del?

Populizem

Preveri svoje znanje

475

Preveri svoje znanje o populizmu!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 5 vprašanj, lahko ob zaključku lahko prejmeš potrdilo.

1 / 7

1. Kaj pomeni populizem in koga označujemo za populista?

2 / 7

2. Zakaj je demokracija posebej podvržena nevarnosti populizma?

3 / 7

3. V kakšnem odnosu sta populizem in elite?

4 / 7

4. Za kaj si prizadeva »desni« populizem?

5 / 7

5. Za kaj si prizadeva »levi« populizem?

6 / 7

6. Skupna značilnost tako »levega« kot »desnega« populizma je:

7 / 7

7. Odnos med populizmom in demokracijo bi lahko opisali kot:

Ti je šlo dobro?

Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?

Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Kako deluje spodnji dom slovenskega parlamenta?

Državni zbor

Preveri svoje znanje

241

Preveri svoje znanje o državnem zboru!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 8 od 13-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 13

1. Kaj sestavlja slovenski parlament?

2 / 13

2. Katere so tri glavne naloge Državnega zbora?

3 / 13

3. Kateri dve glavni skupini se izoblikujeta v Državnem zboru?

4 / 13

4. Katere pomembne državne funkcije volijo poslanci v državnem zboru?

5 / 13

5. Koliko poslancev izvolijo državljani na državnozborskih volitvah?

6 / 13

6. Koliko časa normalno traja mandat poslancev v Državnem zboru?

7 / 13

7. Kakšna je vloga poslancev v Državnem zboru; čigave interese uresničujejo?

8 / 13

8. Kaj pomeni, da imajo poslanci imuniteto?

9 / 13

9. Ali so v parlamentu zastopani samo predstavniki slovenskega naroda?

10 / 13

10. Kaj pomeni »volilni prag«?

11 / 13

11. Kako Državni zbor običajno sprejema odločitve?

12 / 13

12. Kdo vse lahko predlaga nove zakone, ki jih nato lahko obravnava in potrdi Državni zbor?

13 / 13

13. Kaj je »interpelacija« vlade ali posameznih ministrov?

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 5 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%

Na lekcijo
Kdo poganja kolesje Evropske unije?

Organi Evropske unije

Preveri svoje znanje

177

Preveri svoje znanje o organih Evropske unije!

Če pravilno odgovoriš na vsaj 6 od 10-ih vprašanj, na koncu lahko prejmeš potrdilo.

1 / 10

1. Evropska unija je neke vrste križanec med:

2 / 10

2. V institucijah in organih Evropske unije deluje več kot:

3 / 10

3. Za pripravo in sprejem zakonov sta v EU zadolžena:

4 / 10

4. Slovenija ima od volitev leta 2024 naprej v Evropskem parlamentu:

5 / 10

5. Poslanci v Evropskem parlamentu se združujejo v skupine glede na:

6 / 10

6. Naloge Evropskega parlamenta med drugim vključujejo tudi:

7 / 10

7. Sestankov Sveta Evropske unije se udeležujejo:

8 / 10

8. Evropski svet, ki ga sestavljajo predsedniki vlad držav članic EU, med drugim odloča o:

9 / 10

9. Evropsko komisijo, ki prestavlja izvršno vejo oblasti, sestavljajo:

10 / 10

10. Da se denar, ki ga plačujemo davkoplačevalci, pravilno in učinkovito porablja, skrbi:

Ti je šlo dobro?
Vpiši svoj e-naslov, na katerega boš prejel/-a potrdilo o opravljenem kvizu. Prejmeš ga, če si pravilno odgovoril/-a na vsaj 6 vprašanj.

Ne potrebuješ potrdila?
Preskoči vnašanje podatkov in klikni na Poglej rezultat!

Bodi na tekočem, ko izide nov kviz, lekcija ali video. Z novic se je mogoče kadar koli odjaviti.
0%