Soustvarjalci portala razgledan.si

Aleš Maver
soustvarjalec lekcij
Andrej Fink
soustvarjalec lekcij
Urška Šutar
soustvarjalka lekcij
Igor Bahovec
soustvarjalec lekcij
Peter Merše
soustvarjalec lekcij
Matej Cepin
vodja portala
Eva Gajšek
soustvarjalka lekcije, pregled besedil
Simon Feštanj
ustvarjalec kvizov
Jernej Pisk
soustvarjalec lekcije in kvizov
Robin Schweiger
soustvarjalec lekcije
Danilo Kozoderec
soustvarjalec lekcije
Tadej Rifel
soustvarjalec lekcije
Mario Plešej
soustvarjalec lekcije
Tomaž Urh
soustvarjalec lekcije
Željko Oset
soustvarjalec lekcije
Urška Lampret
soustvarjalka lekcije
Blaž Podobnik
soustvarjalec lekcije
Simon Purger
ustvarjalec časovnega traku
Rok Pisk
spletni programer
Robert Vurušič
spletni programer
Nejc Podobnik
pisec zgodb
Matjaž Merljak
glas v animacijah
Simon Korenjak
grafični oblikovalec