Prispevaj svoj najljubši kotiček

Sooblikuj portal razgledan.si in vpiši (manj poznano) točko naravne ali kulturne dediščine, ki te navdihuje. Zanimiv naravni pojav, spominsko ploščo, dedkov mlin, lokalni muzej … Pomagaj nam napolniti zemljevid z zanimivimi točkami Slovenije.

"*" indicates required fields

1Vsebina
2Lokacija
3Avtor
Kratek in jedrnat
Vsebina, ki jo želiš posredovati. Željena dolžina: pribl. 1000 znakov.
Viden bo ob kliku na zemljevid in tudi nad osrednjim naslovom v prispevku. Omejitev je 120 znakov s presledki!
Prikazna slika*
Accepted file types: jpg, jpeg, png, gif.
Slika naj bo ležeča, pred nalaganjem jo pomanjšaj z orodjem https://squoosh.app/. Slika naj bo v prostem dostopu (ne ukradena s svetovnega spleta) ali lastna, avtorska.
Kontaktni podatki lokacije, ne tvoji podatki
Je dobro vedeti še kaj, preden se odpravimo na ta izlet? (oprema, primernost za družine, cena, ...)